ارسال پاسخ 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجزای آیفون تصویری
10-17-2017, 03:29 PM (آخرین ویرایش در 10-17-2017 03:32 PM توسط aktm69.)
ارسال: #1
اجزای آیفون تصویری
اجزاي آیفون تصویری
هر آیفون تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شده است.
• صفحه کلید (پنل) ورودی
• کابل مخصوص ارتباطات آیفون تصویري
• دوربین آیفون
• دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن
• گوشی و صفحه نمایش


نکات مهمي که در نصب پنل آیفون تصویری باید مدنظر باشد به شرح زیر است: مقاوم بودن در برابر نفوذ آب ـ مقاوم بودن در برابر گرد و غبار ـ مقاوم بودن در برابر نور خورشید براي حفاظت و دوام بیشتر پنل ها از قاب مخصوص استفاده مي شود.

محل نصب پنل آیفون تصویری
پنـل آیفـون تصویری در ورودی سـاختمان و به شـکلي نصب مي شـود که ارتفاع لنز دوربین از سطح تمام شده زمان 145 سـانتی متر ارتفاع داشـته باشـد، این پنل با درجه حفاظت IP 145 به نحوی باید نصب شود تا در برابر غبار و رطوبت غیر قابل نفوذ باشد. پنل آیفون تصویری باید بتواند در دجه حرارت -10 C تا -55 C مقاوم باشد.
بعضی از پنل ها مجهز به سیستم اعلام ضد سرقت و آژیر یا شاسی زنگ یا واحد مسکونی هستند.

[/align]
[عکس: Taba-TVD1070I.jpg]


نکات اجرایي نصب قوطي آیفون تصویري
قوطـی آیفـون تصویـری را زمانـي بایـد نصـب کنیـد که دیـوار بیـرون منزل سـنگ و یا آجرنما نشـده اسـت به نحوي کـه لبـه خارجـی قـاب آیفـون بـا لبـه سـنگ یـا آجـر ممـاس شـود. در ضمـن داخـل و پشـت مهره های قوطـی پنـل را کـه محـل نصـب پیـچ بـرای بسـتن پنل اسـت با چسـب کاغـذی و هر وسـیله دیگـری حفاظت کنیـد تـا دوغـاب سـنگ کاری یا سـیمان بندکشـی آنهـا را مسـدود نکند.


کابل آیفون تصویري
به عنوان رابط بین پنل ورودي، منبع تغذیه، گوشي و صفحه نمایش و قفل باز کن است.کابل هاي آیفون تصویري از نوع فویل دار و در دو سطح مقطع 4/0 و 6/0 میلی متر مربع عرضه می شود. کابل آیفون تصویری مانند زوج سیم های 2، 3 ، 4، 5، 6، 10، 15، 20 زوج تولید و ارائه می شود. فویل مخصوص داخل کابل باعث جلوگیری از نویز و اختلال در صدا و تصویر آیفون می شود.


نکات اجرایي كابل كشي آیفون تصویري براي انتخاب نوع کابل و تعداد زوج سیم براي آیفون به معلومات زیر نیاز است:
• تعداد طبقات
• مدل و نوع آیفون تصویری
• روش لوله گذاری
معمـولاً بـا افزایـش طبقـات سـاختمان تعـداد زوج سـیم ها افزایـش مي یابد. بهتر اسـت مسـیر آیفون هـر واحد تـا جعبـه کششـي (اتصـال) اصلـي طبقه همکف مجـزا باشـد. اما مي تـوان از جعبه تقسـیم اصلي تـا پنل جلوي در از یـک کابل مشـترك اسـتفاده کرد.

[align=center][عکس: Taba-TVD-1840-Sepehr.jpg]


بـرای محاسـبه تعـداد سـیم آیفـون تصویـري از جعبه تقسـیم پارکینگ یـا همکف تا پنـل جلـوي در مي توان از رابطـه ۴+۴)*n)اسـتفاده کـرد. در ایـن رابطـه n تعـداد واحدها و عدد ۴ تعداد رشـته سـیم اسـت. مثـلاً در یک سـاختمان ۳ واحـدی از جعبـه تقسـیم تـا پنـل حداقـل باید۱6= (۳*۴)+۴ رشـته سـیم بـه پنل برده مي شـود .یـک کابـل 8 زوج بـراي ایـن کار کافـي اسـت )بـرای سیم کشـی پنـل تـا جعبه تقسـیم نیـازي به سیم کشـي با کابـل مجـزا نیسـت وچون مسـیر ثابت اسـت از یـک کابل مي تـوان اسـتفاده کرد.
بـراي ایجـاد مسـیر رزرو مي تـوان از یـک کابل0 ۱ زوج نیز اسـتفاده کرد. دو رشـته سـیم نیز از پنل بـرای در باز کن )هم راسـتای لولای در( سـیم کشـي مي شـود. سیم کشـي قفل برقي به تعداد سـیم بیشـتري نیاز دارد.

اگـر تمایـل داشـته باشـید توسـط ریمـوت در باز کـن بتـوان در ورودی را نیـز باز کرد باید ۴ رشـته سـیم تلفن از محـل نصـب جعبـه فرمـان جـک به داخـل جعبه تقسـیم ورودی سـیم آیفـون تصویری طبقات سیم کشـي کنید.

ایفون تصویری,جک درب پارکینگ
User Tools
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان